S aplikáciou mZnačky máte neustále so sebou zoznam značiek používaných v Slovenskej republike vrátane vysvetlenia ich významu.
Pripravujete sa na testy do autoškoly? Tak sa Vám určite bude hodiť aj aplikácia mKrižovatky.

Vlastnosti aplikácie

Prehľad dopravných značiek

Aplikácia obsahuje zoznam všetkých dopravných značiek a značení podľa aktuálnych legislatívnych predpisov

Charakteristika

Detailné definície významu jednotlivých dopravných značiek a ich presná medzinárodná klasifikácia

Testovanie vedomostí

Preverenie znalostí týkajúcich sa dopravných značiek a značení aj bez potreby preštudovania teoretickej časti aplikácie

Vyhodnotenie znalostí

Aplikácia automaticky vyhodnotí odpovede používateľa a informuje ho o úspešnosti – počet správnych, nesprávnych odpovedí a percentuálny pomer.

O nás

Špecializujeme sa na tvorbu komplexných riešení v oblasti analýzy, návrhu, tvorby a integrácie informačných systémov.

Zistite viac o QBSW mobilných aplikáciach...>>>

Spojenie

Pridajte sa k nám na

Navigácia